image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon

Bartın Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUCEM) küçük yaşlardan itibaren bireylerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel gelişimlerini destekleyen; doğal merak güdülerini besleyici, sorgulama becerilerini geliştirici, bilime yönelik olumlu tutum edinmelerini sağlayan, olayları eleştirel ve çok yönlü düşünerek sorgulayabilmelerine, karşılaştıkları sorunlara bilimsel yollarla çözüm üretebilmelerine olanak tanıyan ve bunları sürüdürülebilir kılan yöntemler eşliğinde programlar ve projeler üretmeyi amaçlamaktadır. Bunun için BUCEM çocuklarımızın ve gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyan yaşam temelli faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde aileleri ve üniversitemiz işbirliğine dayalı bir anlayışı benimsemektedir. Bu çerçevede BUCEM çocuklarımızın ve gençlerimizin bilim ile iletişimini sağlamayı, katılımlarını ve farkındalıklarını arttırmayı, eğlenceli  bir biçimde meraklarını gidermeyi, okul dışı öğrenme ve  meslek seçimlerine yönelik destekleyici öğrenme fırsatları sunmayı kendine misyon edinmiştir.