image/svg+xml
image/svg+xml

Vizyon

Bilim ve eğitim alanındaki gelişmeler yarınların vatandaşları, öğrencileri ve araştırmacıları olarak bugünün çocukları ve gençleri için önem taşımaktadır. Bu noktadan hareketle, Bartın Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUCEM) güncel gelişmeler ve Bartın Üniversitesinin akademik birikimi ışığında gerçekleştireceği programlar ve çalışmalar ile başta çocuklar, aileler ve öğretmenler olmak üzere toplumun tüm paydaşlarına akademik disiplin çerçevesinde bilim, sanat, spor, dil ve kültür uygulamalarına katılma fırsatı sunan uluslararası standartlarda güncel ve dinamik bir merkez olma hedefindedir. BUCEM’in vizyonunda üniversite-toplum bağlarını güçlendirmek ve çocuklarımızdan ve gençlerimizden başlayarak üniversite ile eğitimcilerin, ailelerin ve diğer toplum katmanlarının paylaşımlarını arttırmayı ve etkileşim sahalarını genişletmeyi sağlamak yer almaktadır.